Logo 1%

Przekaż 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócony opis standardu  DAISY

Książka DAISY
Tradycyjna książka mówiona stanowi analogową prezentację książki drukowanej. Natomiast, cyfrowa książka mówiona (A Digital Talking Book) - DTB jest multimedialną prezentacją tejże książki drukowanej. W obu przypadkach wykorzystany jest zapis ludzkiego głosu do produkcji danej pozycji.
Czym są Cyfrowe Książki Mówione?
Z  początkiem  rozwoju  standardu  DAISY,  czytelnicy z różnych krajów   świata  dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi wymagań, jakie powinna spełniać tzw. "w pełni dostępna książka mówiona".
Dla  tych,  którzy uczestniczyli w tych konsultacjach, było oczywiste, że  analogowy  zapis książek mówionych nie spełnia ich oczekiwań. Brak szybkiego  dostępu do żądanego fragmentu książki, nieporęczność samego nośnika,  słaba  jakość nagrania to tylko niektóre krytyczne uwagi. To spowodowało,  że  producenci książek mówionych zaczęli przenosić swoje zainteresowanie na  cyfrowe  książki  mówione.  Tym  niemniej cyfrowo produkowane książki, w których do zapisu wykorzystano ludzki głos, nie mogły  zaspokoić  wszystkich  wymagań,  szczególnie  tych dotyczących szybkiego dostępu do określonego miejsca  w  książce  czy też   przemieszczania się z danego miejsca w inne.
Format   książek  DAISY,  DTB  (Digital  Talking  Books) rzeczywiście   wychodzi  naprzeciw  wymaganiom czytelników książek mówionych, dając możliwości  dostępu  i nawigacji  jak nigdy dotąd w   książkach  nagranych  przy użyciu ludzkiego głosu. Materiały odnoszące się  do  wytycznych produkowania książek w formacie tzw. DAISY DTB czy materiały  treningowe  mówią  o  6 rodzajach tych książek. 4 z 6 typów oferują  zaawansowany  dostęp  poprzez  połączenie pliku dźwiękowego z tekstowym  i to właśnie połączenie stanowi o wyższości standardu DAISY   nad  innymi  formami  zapisu  cyfrowego  pliku dźwiękowego. To właśnie  połączenie  jest  dla  czytelnika  kluczowym  elementem dostępności nawigacji w obrębie tego formatu książek mówionych.
Zgodnie ze strukturą DAISY, 6 typów DAISY DTB książek to:
1. Pełna wersja dźwiękowa, jedynie z tytułem.
Jest  to  książka  mówiona  DTB pozbawiona struktury nawigacyjnej, jedynie tytuł jest w formie tekstowej.
2. Pełen dźwięk, jedynie z centrum nawigacyjnym typu (NCC bądź NCX).
Jest  to  dwuwymiarowa  struktura  książki mówionej DTB oferująca zarówno sekwencyjny jak i hierarchiczny sposób nawigacji. Struktura ta oddaje w pewnym sensie możliwość poruszania się wewnątrz książki  mówionej,   korzystając   jak   gdyby  ze  spisu  treści, czasami  pozwalając przemieszczać się czytelnikowi ze strony na stronę.
3. Pełen dźwięk z centrum nawigacyjnym i z częściowym tekstem.
Jest  to typ struktury książki DTB jak opisano powyżej zawierający pewne  dodatkowe  elementy tekstowe. Dodatkowe komponenty tekstowe mogą  się  pojawiać  kiedy  wyszukiwanie terminów bądź bezpośredni  dostęp do tekstu  może  być korzystny jak na przykład indeks itp.  Dźwięk  i  tekst  w  tym  typie  DAISY  DTB są zsynchronizowane.
4. Pełen dźwięk i pełen tekst.
Jest  to  typ  struktury  książki  mówionej  DTB zawierający pełną wersję dźwiękową i tekstową danej pozycji, gdzie oba elementy są w pełni   zsynchronizowane.  Tego rodzaju struktura pozwala na produkcję kopii Braille'owskiej gdy zachodzi potrzeba.
5. Pełen tekst i częściowy dźwięk
Jest  to  typ  książki  DTB o strukturze zawierającej pełną wersję tekstową i tylko częściowo dźwięk. Przykładem mogą być słowniki, które zawierają jedynie dźwiękowe nagranie odnoszące się do wymowy słów. Jak w  poprzednich typach tak i w tej strukturze tekst i dźwięk są połączone.
6. Pełen tekst bez dźwięku:
Taki  typ  książki  DAISY  DTB zawiera centrum nawigacyjne wewnątrz tekstu  elektronicznego  i  może  być  używany  do produkcji kopii  Braille'owskich.
Aktualnie europejskie i amerykańskie biblioteki oferują niepełnosprawnym czytelnikom 140 000 tytułów książek w formacie DAISY.
Książki   wydane  w   formacie   DAISY  mają  wyjątkowo korzystne   zastosowanie  w  edukacji,  gdyż  zapewniają  połączenie między słowem pisanym  i odpowiadającym tekstem czytanym przez lektora. Jak  korzystnym  może być w nauczaniu  języków możliwość przeczytania  danego  tekstu i odsłuchania go z oryginalną wymową. wiedzą ci,  którzy są niewidomi, słabo widzący bądź cierpią na dysleksję. Osoby takie mogą    mieć  dostęp  do  danej  pozycji  w  każdej  możliwej  formie,  czy to   dźwiękowej,  czy  w powiększonym  druku. Czytelnik może błyskawicznie wyszukiwać żądane rozdziały,  strony, frazy czy nawet słowa.

 

Fundacja KLUCZ, 03-289 Warszawa, ul. G. Rossiniego 17/14
e-mail:
Pełne dane kontaktowe