Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

Literatura dziecięca w DAISY

 

To tytuł projektu realizowanego od 15 października do 31 grudnia 2013 r. przez Fundację KLUCZ, a dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt obejmuje wydanie 40 bajek z czterech państw: Polski, Węgier, Mongolii i Danii. Bajki mongolskie, węgierskie i polskie to bajki ludowe, z natury swojej anonimowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że bajki polskie pochodzą ze zbioru Oskara Kolberga,  znanego XIX-wiecznego etnografa, który zapisał je podczas swoich wędrówek po kraju. Natomiast z Danii wybraliśmy baśnie z twórczości Hansa Chrystiana Andersena.

Osoby z uszkodzonym wzrokiem, zwłaszcza niewidome, mają znacznie mniejszy dostęp do literatury w porównaniu z osobami widzącymi. Zaledwie niewielka część tego, co ukazuje się na rynku wydawniczym, jest dostosowywana do ich możliwości percepcyjnych. Fundacja Klucz stara się zwiększać możliwości korzystania z literatury, wydając książki w pełnym formacie DAISY. Z uwagi na wymienione ograniczenia każda pozycja dostępna dla czytelnika z uszkodzonym wzrokiem jest pożądana i oczekiwana. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż osoby niepełnosprawne wzrokowo mają bardzo wąski dostęp do dóbr kultury, a dzięki książce mogą w niej czynnie uczestniczyć. Książka ma też dla osób niewidomych walory terapeutyczne, pozwala na pomniejszenie poczucia samotności i odrzucenia.

Równie wielkie, a może nawet większe znaczenie ma dla dzieci z uszkodzonym wzrokiem literatura dostosowana do ich wieku i możliwości percepcyjnych. Niestety, dostęp do literatury dziecięcej również wygląda nie najlepiej. W tym przypadku ograniczenia są jeszcze większe, gdyż w literaturze dziecięcej olbrzymią rolę odgrywają bogate ilustracje rysunkowe, z których niewidome dzieci korzystać nie mogą. Rysunki natomiast podnoszą atrakcyjność tekstów pisanych i przyczyniają się do wzrostu zainteresowania literaturą. Ograniczone możliwości czytania natomiast są przyczyną m.in. słabszej znajomości ortografii.

Bajki wydane przez Fundację Klucz, oprócz walorów poznawczych, zawierają duży ładunek pozytywnych emocji. Będą więc przyczyniać się do rozwijania zamiłowań czytelniczych dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Wartość tych bajek jest tym większa, że dzieci mogą korzystać jednocześnie z wersji audio oraz wersji tekstowej (pełny format DAISY), co umożliwia zapoznawanie się z tekstem również w zakresie poprawności pisania i nauki czytania. Nie bez znaczenia jest fakt, że DAISY pozwala na szybkie wyszukiwanie dowolnych fragmentów tekstu. Dzieci lubią wracać do ulubionych bohaterów i ich przygód.

Wydanie bajek w formacie DAISY powiększy księgozbiór bibliotek obsługujących osoby niepełnosprawne na terenie województwa mazowieckiego. Ułatwi to korzystanie z pięknych bajek przez naszych milusińskich zamieszkałych na Mazowszu.

Książki DAISY są multimedialne. Oznacza to, że nie tylko ich treść ma wartość, lecz także wykonanie. Bajki czytają znani i lubiani artyści: Elżbieta Kijowska, Hanna Kinder-Kiss, Jacek Kiss i Janusz Zadura.

W ramach tegorocznego projektu książki zostaną wydane w nakładzie 50 egzemplarzy i nieodpłatnie przekazane do 20 instytucji, w tym bibliotek publicznych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz punktów bibliotecznych działających na terenie województwa mazowieckiego, obsługujących osoby z uszkodzonym wzrokiem.        

W przyszłym roku książki z bajkami zostaną powielone w nakładzie 450 egzemplarzy i przekazane nieodpłatnie do bibliotek i innych instytucji z terenu całego kraju, które udostępniają literaturę piękną osobom niewidomym i słabowidzącym. Na ten cel Fundacja Klucz zamierza pozyskać środki finansowe od darczyńców oraz z odpisów jednego procenta podatku.

Książki wydawane w standardzie DAISY będą służyć czytelnikom przez wiele dziesiątek lat. Publikacje cyfrowe bowiem charakteryzują się trwałością, wysoką jakością i mimo częstego używania nie tracą na jakości, jak w przypadku nagrań analogowych i książek brajlowskich.

Zarząd Fundacji Klucz pragnie serdecznie podziękować Samorządowi Województwa Mazowieckiego za sfinansowanie wydania literatury dziecięcej w DAISY. Bez tej pomocy najmłodsi czytelnicy nie mogliby korzystać - w najdogodniejszy dla nich sposób - z bajek różnych narodów świata.

Serdecznie dziękujemy również za wyrażenie zgody na nieodpłatne prawo do wydania bajek senatorowi Stanisławowi Gorczycy za utwory pochodzące ze zbioru "Mongolskie bajki ludowe" oraz Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Węgierskiemu Instytutowi Kultury za utwory pochodzące ze zbioru "Cudowna Ilona i inne bajki węgierskie".

Dziękujemy w imieniu własnym oraz najmłodszych czytelników z uszkodzonym wzrokiem.

Prezes Zarządu Fundacji KLUCZ

mgr Janusz Durbacz


 

Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
e-mail:
Pełne dane kontaktowe