Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Klucz doradcą programowym

Jak Państwu dobrze wiadomo, głównym celem Fundacji Klucz jest działalność mająca na celu wspieranie edukacji dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej oraz wspieranie i upowszechnianie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących. Ponieważ oprócz propagowania czytelnictwa, Fundacja zajmuje się również edukacją społeczeństwa publikując wiele artykułów z dziedziny rehabilitacji, zaczęła być ona jeszcze bardziej rozpoznawalna w przestrzeni publicznej.
Pozycja Fundacji wśród organizacji pozarządowych oraz wypracowana przez lata marka, spowodowały, że została obdarzona zaufaniem i zaproszona do udziału w środowiskowych debatach doradczo-programowych na temat wdrażania w Polsce, Międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Debaty te odbywają się w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, którego liderem jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a partnerami w projekcie są: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu2016 r. i jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie trwał 2 lata i będzie miał duże znaczenie dla sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Na przestrzeni ostatnich kilku lat na świecie nastąpił znaczny postęp w dziedzinie unowocześniania procesów rehabilitacji, wspierania oraz integracji osób z niepełnosprawnościami, jak również w rozwijaniu warunków do ich samodzielnego i niezależnego życia. Postęp ten jest skutkiem efektywnego wdrażania Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w ponad 150 krajach na całym świecie. Celem projektu jest włączenie Polski w ten międzynarodowy nurt przemian, korzystnych dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.konwencja.pfon.org.
Zadaniem organizacji biorących udział w debatach środowiskowych jest: wybór od 2-4 reprezentantów, których zadaniem jest bezpośredni udział w projekcie w roli doradcy programowego ds. wdrażania Konwencji w środowisku osób z niepełnosprawnością wzrokową, konsultacja stanowiska wybranych doradców programowych przedstawionych w ramach projektu, przygotowanie przez doradców programowych pisemnej opinii odnośnie tematyki debaty na podstawie kwestionariusza oraz udział doradców programowych w debacie środowiskowej, na której zaprezentują oni stanowisko organizacji oraz konkretnej grupy osób niepełnosprawnych.
Fundacja Klucz podjęła wyzwanie i przyjęła zaproszenie do udziału w projekcie. Ma już za sobą udział w dwóch takich debatach. Pierwsza z nich odbyła się 30 maja 2016 i była poświęcona problemom osób z niepełnosprawnością wzrokową. Uczestnicy debaty dyskutowali na temat, w jakim stopniu wdrażana jest Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych w następujących dziedzinach życia społecznego: zdrowie i rehabilitacja, edukacja, sytuacja zawodowa oraz źródła utrzymania, relacje społeczne, równość wobec prawa oraz możliwości jej egzekwowania, sytuacja kobiet z niepełnosprawnością wzroku, sytuacja dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnicy debaty gościli Pana Sinana Tafaja - Członka Zarządu Europejskiej Unii Osób Niewidomych, Przewodniczącego Albańskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych, Wiceprzewodniczącego Albańskiej Rady Narodowej ds. Osób Z Niepełnosprawnościami (członka-obserwatora Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych). Pan Tafaj jest uznanym prawnikiem i obrońcą praw człowieka w Albanii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Tiranie. Pracował dla „Narodowego Instytutu dla Osób Niewidomych  i Niesłyszących” odpowiadając za kwestie prawne, publikacje, ale również ucząc. Jako wykładowca akademicki pracował również  dla Uniwersytetu Carlosa III w Madrycie  w europejskim projekcie dotyczącym migracji z byłych krajów komunistycznych z centralnej  i wschodniej Europy. Gość z Albanii szeroko omawiał sytuację osób niewidomych w Albanii. Druga debata odbyła się w piątek – 15 lipca 2016 r. Uczestnicy debaty przyglądali się temu, jak wygląda wprowadzanie w życie 30 art. Konwencji, w którym jest mowa o udziale osób niepełnosprawnych w takich dziedzinach życia społecznego jak: kultura, wypoczynek, rekreacja i sport. Oprócz osób niepełnosprawnych wzrokowo, na debacie byli reprezentanci osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchych i głuchoniewidomych, a także brali w niej udział rodzice osób niesprawnych intelektualnie. Miała ona również międzynarodowy charakter, ponieważ brał w niej udział gość z Grecji. Tym razem ekspertem zagranicznym był Yannis Yallouros urodzony w 1975 r. w Atenach. Już w 1988 r. został wybrany najmłodszym Sekretarzem Generalnym Greckiej Federacji Głuchych Sportowców (Hellenic Athletic Federation of the Deaf) i pełnił tę funkcję przez 7 lat. Od tej pory jest ważnym członkiem wielu organizacji zrzeszających osoby głuche, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. W latach 2005-2010 był członkiem Zarządu Europejskiej Unii Głuchych (European Union of the Deaf), a przez następne 3 lata pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. Od tego czasu jest członkiem Komitetu Wykonawczego Krajowej Konfederacji Osób Niepełnosprawnych (National Confederation of Disabled People) w Grecji, gdzie zajmuje się problemami niepełnosprawnej młodzieży. Jest także członkiem Komitetu Wykonawczego w Zarządzie Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum -EDF).
W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie mówi się między innymi o tym, że polityka prowadzona wobec osób z niepełnosprawnościami, powinna dążyć do poprawy, jakości ich życia, powinna rozwinąć lokalne systemy rehabilitacji i wsparcia, a także dostosować środowiska zamieszkania osób niepełnosprawnych do ich życiowych potrzeb. Ponadto, ważnym założeniem tej polityki powinno być również usuwanie barier uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz w osiąganiu, jakości życia nie gorszej niż przeciętna, jakość życia pozostałych obywateli. Od tego czasu minęły prawie 4 lata i nie wiele się zmieniło w życiu osób niepełnosprawnych. Czyżby stworzenie społeczeństwa, w którym nie ma barier dla osób z niepełnosprawnościami było niemożliwe? W Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, w Art. 4.3. 2, zwraca się uwagę na fakt, że stworzenie takiego społeczeństwa jest możliwe, pod jednym wszakże warunkiem:, jeżeli w jego tworzenie aktywnie zaangażują się same osoby niepełnosprawne oraz ich organizacje. Dlatego też powstał powyższy projekt, aby dać możliwość samym zainteresowanym oraz ich otoczeniu wypowiedzenia się w sprawach dla nich najbardziej istotnych. Działania projektowe mają na celu przygotowanie, przy aktywnym zaangażowaniu się osób niepełnosprawnych, takich zmian w przepisach prawa, jak również w prowadzonej polityce publicznej, które sprawią, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z należnych każdemu polskiemu obywatelowi praw i możliwości w takim samym stopniu, jak pozostali obywatele.
Jest to doskonała okazja ku temu, aby wypracować wspólne stanowisko osób niepełnosprawnych. Nie jest to takie proste ze względu na to, że każda grupa osób z niepełnosprawnościami ma inne oczekiwania wobec uregulowań prawnych oraz polityki publicznej. Dlatego też, aby móc znaleźć złoty środek, należy niezwykle ostrożnie ważyć każdy głos mając na uwadze dobro wszystkich, a nie jedynie dobro konkretnej grupy osób z niepełnosprawnościami. To wsłuchiwanie się w potrzeby innych oraz umiejętność patrzenia w przyszłość, to niezwykle trudne, ale jest to jedyna droga do tego, aby osoby niepełnosprawne stały się silną grupą społeczną umiejącą zadbać o interesy wszystkich, a nie każdego z osobna, a jednocześnie zyskały szacunek osób pełnosprawnych.
O tym, że niepełnosprawni mogą upomnieć się o swoje i poczuć swoją siłę sprawczą niech świadczy historia z życia wzięta, która miała miejsce w Warszawie. Otóż Zakłady Transportu Miejskiego podjęły decyzję o zawieszeniu na okres wakacyjny autobusu linii 178, który jako jedyny był bezpośrednim i najwygodniejszym połączeniem pomiędzy dzielnicą Warszawa Włochy a ul. Konwiktorską. Wśród pasażerów podróżujących tą linią znaleźli się, na nieszczęście ZTM-u, pracownicy Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Działu Zbiorów dla Niewidomych, który mieści się właśnie przy Konwiktorskiej. Zawieszenie linii autobusowej okazało się dla nich tak dotkliwe, że postanowili zawalczyć o swoje prawa. Skuteczne apele odpowiednich osób, nagłośnione przez lokalne media sprawiły, że ZTM przywrócił autobus 178.

Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
e-mail:
Pełne dane kontaktowe